Lue lisääLue lisääLue lisää

Kiertotalous

Kemia ja mikrobiologia ovat keskeisessä roolissa, kun arvioidaan uudelleenkäytettävien materiaalein turvallisuutta

Lue lisää

Biotalous

Uudelleenkäyttö ja kierrätys.

Lue lisää

Laboratorioalan palvelut

Laboratoriotilojen ja -toimintojen tehostaminen

Lue lisää

Labcon Oy
Labcon on sekä kiertotalouden että ympäristö- ja elintarvikealan ongelmien ratkaisuihin erikoistunut palveluyritys. Erityisosaamistamme ovat materiaalien kemiallisiin ja mikrobiologisiin ominaisuuksiin, laatuun ja turvallisuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut.
Tarjoamme palveluja erityisesti ravinteiden ja rakennusmateriaalien kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön liittyvissä asioissa.
Teemme näytteenottosuunnitelmia ja tuemme asiakkaitamme mm. näytteenottoon ja laboratoriotulosten tulkintaan liittyvissä ongelmissa. Autamme asiakkaitamme myös laboratoriotutkimusten suunnittelussa, tarjouspyyntöjen laadinnassa ja kiertotaloussuunnitelmien valmisteluissa.
Räätälöimme palvelujamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme myös laboratoriotilojen ja — toimintojen tehostamiseen liittyviä palveluja pitkäaikaiseen laboratorioalan kokemukseen perustuen. Avustamme asiakkaitamme laboratoriotoimintaan liittyvissä laatuauditoinneissa.
Labcon ratkaisee kiertotalouden ja ympäristöalan turvallisuuteen ja materiaalien laatuun liittyviä ongelmia.